UTFORMNING AV LITEN MÖBEL FÖR BOENDEMILJÖNIDE040
Design of A Small Piece of Furniture

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: ID1 Kursansvarig: Universitetsadjunkt Tord Kjellström. Förkunskapskrav: Antagning till industridesignprogrammet. Prestationsbedömning:

Godkänd övningsuppgift bestående av fem produktpresentationer samt närvaro vid 80% av undervisningen.

Mål:

Syftet med kursen är att träna tidigare vunna kunskaper i mekanik vid utformningen av en mindre möbel för boendemiljön. Kursen skall vidare ge en inledande träning i designprocessen.

Innehåll:

För tillämpningen väljs en produkt som väcker frågeställningar kring material, mekanik och biomekanik. Produkten skall på ett enkelt sätt kunna monteras av användaren till en stabil konstruktion. Montering och användning skall minimera belastningen på brukaren. Produktens delar skall kunna förpackas i ett kompakt paket.

Litteratur:

Samma kurslitteratur som kursen Mekanik.