VERKSTADSTEKNIKIDE020
Workshop Practice

Poäng: 3.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: ID1 Kursansvarig: Universitetsadjunkt Tord Kjellström. Förkunskapskrav: Antagning till industridesignprogrammet. Prestationsbedömning:

För godkänt slutbetyg krävs godkänd övningsuppgift bestående av tre deluppgifter samt närvaro 80% av undervisningstiden.

Webbsida: http://www.design.lth.se/industridesign/verkstadsteknik/

Mål:

Syftet med kursen är att ge studenterna nödvändiga grunder för kommande arbetsmoment i verkstaden. Studenterna skall lära sig ett säkert och effektivt handhavande av de mest använda verktygen och maskinerna i verkstaden. Färdigheter skall tränas vid bearbetning av olika material.

Innehåll:

Under kursen tillverkar studenterna enkla föremål av trä, metall och plast. Kursen lär ut användningsområden för och arbetsteknik vid handhavande av olika typer av verktyg och maskiner (Trä och plast: Bandsåg, cirkelsåg, puts, rikthyvel, planhyvel, fräs och svarv; Metall: Klipp/kapmaskin, bockmaskin, punktsvets).

Kursen genomföres i form av demonstrationer i verkstaden, övningar i grupp och enskilt samt genom presentation och kritik.

Litteratur:

Manualer. Säkerhetsaspekter.