INSPIRATIONSKURS I INDUSTRIDESIGNIDE010
Inspiring Introduction to Industrial Design

Poäng: 4.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: ID1 Kursansvarig: Gästlärare, fil dr Lena Sperling (utbildningsledare vid industridesignprogrammet) Förkunskapskrav: Antagning till industridesignprogrammet. Prestationsbedömning:

För godkänt slutbetyg krävs godkänd inlämningsuppgift (referat), godkänd avslutande dokumentation samt närvaro vid 80% av föreläsningar och diskussioner.

Webbsida: http://www.design.lth.se/industridesign/guldtraden/

Mål:

Kursen skall en inledande inblick i industridesign i praktik och teori samt utgöra en källa till inspiration i studierna.

Innehåll:

I kursen presenteras olika verksamheter, designprocesser och förhållningssätt i och kring ämnesrådet industridesign. Ledande industridesigners, formgivare, forskare och kulturpersonligheter medverkar som föreläsare. Efter föreläsningstimmarna ges tillfälle till diskussion av aktuella frågeställningar samt tid för reflektion.

Litteratur:

Enligt rekommendation av föreläsarna.