DIGITAL REGLERING OCH AUTOMATIONFRT650
Digital Control and Automation

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: IEH3 Kursansvarig: Mats Lilja, e-post: mats.lilja@hbg.lth.se Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.hbg.lth.se/utbild/el/kursplan.htm Övrigt: Kursen är obligatorisk för IE3 inriktning industriell automation och valfri för IE3 inriktning telekommunikation.

Mål:
Kursen ger
· Fördjupad förståelse för dynamiska system.
· Kunskap om dimensionering av tidsdiskreta reglersystem.
· Färdighet i att implementera digitala regulatorer.

Innehåll:
· Tillståndsbeskrivningar av dynamiska system: Tillståndsmodeller. Stabilitet. Kanoniska former. Linearisering.
· Tidsdiskreta system: Z-transform. Diskretisering av processmodeller. Stabilitet hos tidsdisreta system. Sampling. Tidsdiskreta tillståndsmodeller.
· Reglering med tidsdiskreta regulatorer: Tidsdiskret PID-regulator. Ryckfri övergång. Integratoruppvridning. Polplacering. Integralverkan. Reglering av system med dödtid.
· Processidentifiering: Minsta kvadratmetoden. Rekursiv parameteridentifiering.
· Implementeringsaspekter: Dator, PLC.

Litteratur:
Schmidtbauer, B: Analog och digital reglerteknik, Studentlitteratur, 1995, ISBN 91-44-2660-22.
Lennartsson & Thomas: Analog och digital reglerteknik, övningsbok, Studentlitteratur, ISBN 91-44-26942-0.
Utdelat material.