MATEMATISK STATISTIKFMS601
Mathematical Statistics

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: IBH1, IEH1, IKH1, PRH1, PVH1 Kursansvarig: Johan Hugosson, e-post: johan.hugosson@hbg.lth.se Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.hbg.lth.se

Mål:
Kursen skall ge förmåga att använda modeller för slumpmässiga fenomen och utifrån dessa ge kunskap om dataanalys och statistisk interferens.

Innehåll:
· Beskrivande statistik.
· Sannolikhetsaxiomen, betingad sannolikhet, oberoende händelser.
· Stokastiska variabler, väntevärde och varians.
· Normalfördelning, binomialfördelning och andra viktiga fördelningar.
· Funktioner av stokastiska variabler.
· Punktskattning, intervallskattning, hypotesprövning. Metoder för normalfördelade observationer.
· Linjär regression.

Litteratur:
Vännman K: Matematisk statistik, Studentlitteratur., 1990, ISBN 91-44-32181-3.
Stenciler.