MATEMATISK STATISTIKFMS301
Mathematical Statistics

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: IEH2 Kursansvarig: Johan Hugosson, e-post: johan.hugosson@hbg.lth.se Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

OBS! Under läsåret 00/01 är kursen obligatorisk både för IE2 och IE3.

Mål:
Kursen ger förmåga att använda modeller för slumpmässiga fenomen och ger utifrån dessa kun-skap om dataanalys och statistisk inferens.

Innehåll:
· Beskrivande statistik.
· Sannolikhetsaxiomen. Betingad sannolikhet. Oberoende händelse.
· Stokastiska variabler. Väntevärde och varians.
· Normalfördelning, binomialfördelning och andra viktiga fördelningar.
· Funktioner av stokastiska variabler.
· Punktskattning, intervallskattning och hypotesprövning. Metoder för normal-fördelade observationer.
· Försöksplanering och faktorförsök.

Litteratur:
Vännman, K : Matematisk statistik, Studentlitteratur, 1990, ISBN 91-44-32181-3.
Stenciler.