MATEMATISK STATISTIK AK FÖR WFMS140
Mathematical Statistics, Basic Course

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: W3 Kursansvarig: Lena Zetterqvist, lena@maths.lth.se. Rekomenderade förkunskaper: Matematik AK (FMA012). Prestationsbedömning: Skriftligt prov och godkänt projektarbete. Webbsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms140.

Mål:

Syftet med kursen är att ge förmåga att använda och konstruera modeller för slumpmässiga fenomen, och utifrån dessa ge kunskap om dataanalys och grundläggande statistiska metoder. Särskild vikt lägges vid analys av miljödata.

Efter slutförd kurs skall man kunna:

Innehåll:

Kursen innehåller övningar i att

Litteratur:
Olbjer, L.: Experimentell och industriell statistik, Lund 1999. Kompletterande föreläsningsanteckningar.