TILLÄMPAD SANNOLIKHETSTEORIFMS100
Applied Probability

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: F3, I3, M3, D4, E4 Kursansvarig: Tobias Ryde´n, tobias@maths.lth.se. Rekomenderade förkunskaper: Matematisk Statistik AK för F,E,D eller M samt Stokastiska Processer Prestationsbedömning: Projektuppgift eller skriftligt prov. För slutbetyg fordras godkänd laboration. Webbsida: http://www.maths.lth.se/matstat/kurser/fms100.

Mål:
Kursen syftar till att ge kunskaper om grundläggande metoder inom tillämpad sannolikhetsteori. Dessutom presenteras och analyseras ett antal konkreta stokastiska modeller inom områden som t ex köteori, lagerteori och ruinproblem.

Innehåll:
Lindleyprocessen: definition, exempel och formell lösning.
Förnyelseteori i diskret och kontinuerlig tid. Regenerativa processer och regenerativ simulering.
Steghöjder: simulering och fördelningar.
Fastypsfördelningar.
Introduktion till stora avvikelser.

Litteratur:
Ryde´n, T: An Introduction to Applied Probability, Dept of Mathematical Statistics, 1999