NUMERISK ANALYS FÖR DFMN011
Numerical Analysis for Computer Scientists

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: D3 Kursansvarig: Claus Führer Förkunskapskrav: Linjär algebra, en- och flerdimensionell analys, elementära kunskaper i programmering och datorhantering. Prestationsbedömning: Tentamen: Teoridel och praktisk problemlösning Webbsida: http://www.maths.lth.se/na/FMN010 Övrigt: Flera hemövningar och laborationer.

OBS! Kursen ges på engelska vid behov.

Mål:
Kursens syfte är att ge kunskap om elementära beräkningstekniska
metoder och deras matematiska bakgrund.

Innehåll:
Numeriska metoder för bestämda och överbestämda lineära
ekvationssystem (minsta kvadrat metoden).
Iterationsmetoder för ickelineära ekvationssystem.
Polynom och Splineinterpolation och approximation
samt metoder för datorgrafik.
Grundläggande metoder i numerisk signalbehandling.
Numerisk integrering (kvadraturmetoder).
Ordinära differentialekvationer: en- och flerstegsmetoder för begynnelsevärdesproblem.

Litteratur:
Kurslitteratur delas ut under kursens gång.