KVANTMEKANIK FK MED PROJEKTFMF031
Advanced quantum mechanics with project

Poäng: 6.0 Betygskala: TH Valfri för: F3 Kursansvarig: Universitetslektor Ingemar Ragnarsson Rekomenderade förkunskaper: Kvantmekanik AK. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 timmar) med problem och teorifrågor. Skriftlig och muntlig redovisning av projekt. Webbsida: http://www.matfys.lth.se/kvantFK.html Övrigt: Slutbetyg 3,4 eller 5, viktat efter prestationer vid tentamen och projektarbete.

OBS! Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål:
Se FMF030 Kvantmekanik FK; dessutom ha utrett och redovisat hur formalismen kan användas på ett fysikaliskt system.

Innehåll:
Se FMF030 Kvantmekanik FK.

Litteratur:
Se FMF030 Kvantmekanik FK.