KVANTMEKANIK, FKFMF030
Quantum Mechanics, Advanced Course

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Valfri för: E3, F3 Kursansvarig: universitetslektor Ingemar Ragnarsson Rekomenderade förkunskaper: Kvantmekanik AK. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (5 tim) med problem och teorifrågor. Hjälpmedel: formelblad. Webbsida: http://www.matfys.lth.se/kvantFK.html

OBS! Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål:
Den moderna fysiken bygger till stora delar på kvantmekaniken. I kursen fördjupar du dina kunskaper och får lära dig att använda kvantmekaniken för praktiska beräkningar inom fasta tillståndets fysik, atomfysik och kärnfysik.

Teknologen ska efter genomgången kurs

Innehåll:
Kvantmekanikens grundläggande principer. Matrisrepresentation och Diracbeteckning. Hamiltonoperatorn för partikel i elektriskt och magnetiskt fält. Harmoniska oscillatorn i flera dimensioner behandlad med operatorformalism. Landau-nivåer och fonontillstånd som tillämpningar. Energier och vågfunktioner beräknade i andra ordningens störningsteori. Tidsberoende störningsteori och Fermis gyllene regel. Generell teori för rörelsemängdsmoment, spinnformalism. Addition av rörelsemängdsmoment (enkla exempel på Clebsch-Gordan koeficienter), speciellt spin-ban kopplingen. Stark- och Zeemaneffekten, Stern-Gerlach experimentet. Elementär teori för det kvantiserade elektromagnetiska fältet. Elektromagnetiska övergångar, urvalsregler. Enpartikelpotentialen för atomkärnan, Nilssonmodellen.

Litteratur:
Ohlén, G.: Quantum Mechanics II (kompendium, Lund).