VEKTORANALYS FÖR FFMF015
Vectoranalysis

Poäng: 2.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: F1 Kursansvarig: Universitetslektor Gunnar Ohlén. Förkunskapskrav: Elementär vektoralgebra inbegripande skalär- och vektorprodukt samt grundläggande differential- och integralkalkyl för funktioner av flera variabler. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen (4 tim, problemlösning). Hjälpmedel: Formelblad. Webbsida: http://www.matfys.lth.se/vektorF.html

Mål:
Teknologen ska efter genomgången kurs ha

Innehåll:
Gradient och riktningsderivata. Linjeintegraler och ytintegraler. Nablaoperatorn. Potential. Källfria och virvelfria fält. Gauss och Stokes satser. Singulariteter.

Litteratur:
Ramgard: Vektoranalys KTH