MATERIALTEKNIKFME610
Materials Engineering

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: PRH1, IBH2 Kursansvarig: lärare vid Ingenjörshögskolan Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Mål:
Kursen ger kunskaper om grundläggande materialtekniska begrepp och fenomen som är väsentliga vid val, modifiering och användning av material, ge kunskap om de vanligaste metalliska, polymera, biologiska och keramiska konstruktionsmaterialen.

Innehåll:
· Materialens byggstenar
· Elastisk och plastisk deformation
· Utmattning
· Korrosion
· Ev fuktrörelser

Litteratur:
Ashby, M, F and Jones, D R: Engineering materials, del 1 och del 2. Pergamon Press, Oxford 1991.
Utdelade stenciler.