MEKANIK AK FÖR MFME051
Engineering Mechanics, Basic Course

Poäng: 7.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: M1 Kursansvarig: Univ adj Per Grönlund Rekomenderade förkunskaper: FMA012 (0197,0297,0497) Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.


Mekanik 1 M0195
Mechanics, basic course, part A

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Undervisningens omfattning: Prestationsbedömning: skriftlig tentamen.

Innehåll:
Statik: Moment- och kraftsystem i två och tre dimensioner. Jämvikt och friläggning. Uppdelning av materiella system i delsystem. Snittkrafter och jämvikt för fackverk, balkar och ramar. Fördelade krafter, masscentrum och hydrostatik. Friktion. Virtuellt arbete, potentiell energi och stabilitet.

Litteratur:
J.L. Merian & L.G. Kraige: Engineering Mechanics, Vol. 1 Statics, Vol. 2 Dynamics, Wiley, 4th ed.


Mekanik 2 M0295
Mechanics, basic course, part B

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Undervisningens omfattning: Prestationsbedömning: skriftlig tentamen.

Innehåll:
Dynamik: Newton´s lagar, rörelsemängd och impuls, rörelsemängdsmoment och impulsmoment. Stöt mellan partiklar. Användning av roterande koordinatsystem, Coriolis teorem. Stelkroppsrörelse i två dimensioner vid användning av impuls, impulsmoment och tröghetstensorn. Enkla svängningar.

Litteratur:
Meriam, J.L. and Kraige, L.G.: Engineering Mechanics, Vol. 2 Dynamics, Wiley, 4th ed.