KONTINUUMSMEKANIKFME021
Continuum Mechanics

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: F3, M4, V4 Kursansvarig: univ lektor Ebbe Lundgren. Rekomenderade förkunskaper: Kunskaper motsvarande Mekanik GK för F, eller motsv kurs Prestationsbedömning: godkända inlämningsuppgifter.

Innehåll:
Kursen ger en enhetlig och överskådlig framställning av deformerbara kroppars mekanik, dvs en allmän mekanik för fasta, flytande och gasformiga materiella kroppar i rörelse. Samspelet mellan balansekvationer och konstitutiva relationer för materialets beteende motiveras och illustreras och kursen ger också en introduktion till cartesisk tensor analys och teorin för stora deformationer.
Kursinnehåll: allmänna konservations- och balansekvationer för massa, rörelsemängd, kraft etc introduceras, deformation och kinematik för deformerbara kroppar, kraft och spänningar i deformerbara kroppar, förhållandet mellan globala och lokala balansekvationer, enkla konstitutiva samband, elasticitet och viskösa fluider., exempel på konkreta lösningar.

Litteratur:
Fastställes senare.