MATEMATIK FK, DATORSEENDEFMA271
Computer Vision

Poäng: 6.0 Betygskala: TH Valfri för: D4, E4, F4 Kursansvarig: Studierektor Rekomenderade förkunskaper: Linjär analys för F eller Komplex och linjär analys, Bildanalys Prestationsbedömning: Se FMA 270, projektarbete tillkommer. Webbsida: http://www.maths.lth.se/vision/datorseende/datorseende.html Övrigt: Ingår i inriktningen System och tillämpad matematik, profilen Bildbehandling på F.

Mål:
Se FMA 270.

Innehåll:
Se FMA 270, projektarbete tillkommer.

Litteratur:
Se FMA 270.