MATEMATIK FK, BILDANALYSFMA172
Mathematics, Image Analysis

Poäng: 6.0 Betygskala: TH Valfri för: F4 Kursansvarig: Studierektor. Rekomenderade förkunskaper: Se FMA 170. Prestationsbedömning: Se FMA 170. Projektarbete tillkommer. Webbsida: http://www.maths.lth.se/vision/bildanalys/bildanalys.html Övrigt: Kursen ingår i inriktningen System och tillämpad matematik, profilen Bildbehandling, på F, samt i profilen Bildbehandling på D.

Mål:
Se FMA 170.

Innehåll:
Se FMA 170. Projektarbete tillkommer.

Litteratur:
Se FMA 170.