MATEMATIK FK, OLINJÄRA DYNAMISKA SYSTEMFMA141
Mathematics, Non-Linear Dynamical System

Poäng: 6.0 Betygskala: TH Valfri för: D4, E4, F4 Kursansvarig: Studierektor Rekomenderade förkunskaper: Lineär analys för F, E, D eller I. Prestationsbedömning: Se FMA 140. Projektarbete tillkommer. Övrigt: Ingår i F-profilen Teknisk matematik.

Mål:
Se FMA 140.

Innehåll:
Se FMA 140. Projektarbete tillkommer.

Litteratur:
Se FMA 140.