MATEMATIK FK, MATRISTEORIFMA121
Mathematics, Matrix Theory

Poäng: 6.0 Betygskala: TH Valfri för: D3, E3, F3 Kursansvarig: Studierektor Rekomenderade förkunskaper: Se FMA 120 Prestationsbedömning: Se FMA 120. Projektarbete tillkommer.

Mål:
Se FMA 120

Innehåll:
Se FMA 120. Projektarbete tillkommer.

Litteratur:
Se FMA 120.