MATEMATIK FK, ANALYSENS GRUNDERFMA110
Mathematics, Foundations of Analysis

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Valfri för: D3, E3, F3 Kursansvarig: Studierektor. Rekomenderade förkunskaper: Komplex analys (F, E, D, I). Prestationsbedömning: Skriftlig eller muntlig tentamen.

OBS! Introduktionsmöte första veckan i läsperiod 1 på tid som anslås på institutionens anslagstavla. Föreläsningstider bestäms i samråd med deltagarna på introduktionsmötet.

Mål:
Kursen vänder sig till dem som skall syssla mycket med matematik i fortsättningen, men också till andra intresserade. Avsikten är belysa teoriuppbyggnaden av den matematik som ingått i grundkurserna. Förutom ren kunskapsförmedling är målet att ge övning i bevisföring och att framhäva möjligheterna till mer abstrakt framställning av begreppen.

Innehåll:
Mängder. Reella tal. Metriska rum. Översikt av olika rum. Fullständighet. Kompakta mängder. Kontinuerliga funktioner. Sammanhängande mängder. Blandad underhållning.

Litteratur:
Vretare: Analysens grunder (mat inst).