DISKRET MATEMATIKFMA091
Discrete Mathematics

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Valfri för: D2, E2, F2 Kursansvarig: studierektor Rekomenderade förkunskaper: Delar av envariabelanalysen och linjär algebra. Prestationsbedömning: Skriftligt prov, omfattande teori och problem.

Innehåll:
Talteori. Delbarhet. Primtal. Euklides algoritm. Diofantiska ekvationer. Modulär aritmetik.
Mängder, funktioner och relationer. Injektiv, surjektiv och bijektiv funktion. Invers funktion. Ekvivalensrelationer. Partiella ordningsrelationer.
Kombinatorik. De fyra fallen dragning med/utan återläggning med/utan hänsyn till ordning. Binomialkoefficienter. Principen om inklusion och exklusion. Metoden med genererande funktion.
Grafteori. Terminologi och grundläggande begrepp. Euler- och Hamilton-grafer. Planära grafer. Färgning.

Litteratur:
Grimaldi, R.P.: Discrete and Combinatorial Mathematics, 4:e uppl., Addison-Wesley. Stenciler.