OPTIMERINGFMA051
Optimization

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Valfri för: I3, D4, E4, F4 Kursansvarig: studierektor. Rekomenderade förkunskaper: Matematik AK/GK samt någon ytterligare påbyggnad i Linjär algebra. Prestationsbedömning: Skriftligt och/eller muntligt prov omfattande teori och problem. Övrigt: Ingår i inriktningen

OBS! The course may be given in English.

Mål:
Syftet med kursen är att presentera den grundläggande optimeringsteorin och att ge en översikt av de viktigaste metoderna och deras praktiska användning.

Innehåll:
Konvexitet, dualitet. Kvadratiska former och matrisfaktorisering.
Teori för optimering med och utan bivillkor: Lagrange-funktioner, Kuhn-Tuckerteori.
Metoder för optimering utan bivillkor: linjesökning, descentmetoder, Newton-metoder, konjugerade riktningar, olinjär minstakvadrat-optimering.
Metoder för optimering med bivillkor: linjär optimering, simplex- och andra metoder, kvadratisk programmering, allmän olinjär optimering.

Litteratur:
Bazaraa, Sherali, Shetty: Nonlinear Programming, Theory and Algorithms, Wiley. 1993.
Department of Mathematics: Exercises in Optimization.
Department of Mathematics: Computer Laboratory Exercises in Optimization.
Diehl, S. and Sparr, G.: Complement to BSS.
Sigmon, K.: MATLAB Primer.

There will be lecture notes covering the whole course.