MATERIALTEKNIK FÖR IFKM060
Materials

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Valfri för: I3 Kursansvarig: Universitetslektor Christer Persson Förkunskapskrav: .

Mål:
Kursen skall ge en bred introduktion till materialämnet och de vanligaste
konstruktionsmaterialen, samt en förståelse för sambandet mellan struktur,
process och egenskaper. Efter kursen bör studenten ha kunskaper för att kunna förstå
och diskutera materialtekniska problem, kunna söka och tillgodogöra sig olika typer av
litteratur och information om material, och kunna följa fortsättningskurser i ämnet
materialteknik.

Innehåll:
Materialens grundläggande struktur. Samband mellan struktur och mekaniska egenskaper.
Kontroll och modifiering av mikrostrukturen. Tillverknings- och värmebehandlingsprocesser.
De vanligaste typerna av metalliska och polymera konstruktionsmaterial.
Användning och val av material.