MATERIALFKM050
Materials

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: ID1 Kursansvarig: Universitetslektor Christer Persson Förkunskapskrav: Antagen till industridesignprogrammet Prestationsbedömning: För godkänt slutbetyg krävs godkänd övningsuppgift och godkänd tentamen.

Mål:
Syftet med kursen är att förmedla kunskaper om olika material, materialstruktur samt materials fysiska egenskaper och hur dessa förändras och kan utnyttjas vid bearbetning till produkter.

Innehåll:
Kursen definierar olika materialegenskaper såsom styvhet, plasticitet, formbarhet, optiska egenskaper, termiska egenskaper mm samt hur dessa beror av materialets uppbyggnad och tillverkning. Diskussionen sker med utgångspunkt från olika materialtyper och tillverkningsprocesser för material.

Litteratur:
Karlebo handbok. Utsnitt ur internationell litteratur.