STRUKTURMATERIALFKM041
Structural Materials

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: M4 Valfri för: M4 Kursansvarig: universitetslektor Srinivasan Iyengar Rekomenderade förkunskaper: Konstruktionsmaterial AK f M Prestationsbedömning: Tentamen sker skriftligt. Webbsida: http://www.lth.se

Innehåll:
Att ge de studerande fördjupade kunskaper om grundläggande materialvetenskapliga begrepp och förlopp som är väsentliga vid val, modifiering och användning av material i forskning och industri samt känna till de vanligaste tekniska materialtyperna. I kursen behandlas kristallstrukturer och gitterdefekter, plastisk/kryp/viskoelastisk deformation; brottmekanismer, utmattning, diffusion, fasjämvikter, fasomvandling samt de vanligaste materialtyperna (metalliska- och icke-metalliska) med järn och stål i fokus.

Litteratur:
Smallman, R.E. & Bishop, R.J.: Metals and Materials, Bath Press, Avon 1995, ISBN 0-7506-1093.