STRUKTURMATERIAL, AK FÖR FFKM018
Structural Materials

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: F4 Kursansvarig: Universitetslektor Srinivasan Iyengar. Rekomenderade förkunskaper: Fasta tillståndets fysik GK för F, Hållfasthetslära AK för F, Termodynamik alt. Grundläggande och teknisk termodynamik AK för F. Prestationsbedömning: skriftlig tentamen med slutbetyg.

Innehåll:
"Efter genomgången kurs ska teknologen förstå de grundläggande materialvetenskapliga begrepp och förlopp som är väsentliga vid val, modifiering och användning av material i forskning och industri samt känna till de vanligaste metalliska, polymera och keramiska materialen samt komposita material.
Kursen behandlar tillämpningar av viktiga avsnitt av fasta tillståndets fysik, termodynamiken och kontinuumsmekaniken. I kursen behandlas kristalliserade och amorfa atomära strukturer, gitterdefekter, plastisk deformation, krypdeformation och viskoelastisk deformation; brottmekanismer, utmattning, diffusion, fasjämvikter, fasomvandling, tribologi samt våra vanligaste tekniska materialtyper."

Litteratur:
Smallman, R.E. & Bishop, R.J.: "Modern Physical Metallurgy and Materials Engineering", Butterworth and Heinemann (1999), ISBN 0 7506 4564 4.