FYSIK, KURS FÖR DFAF106
Physics

Poäng: 7.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: D1 Kursansvarig: studierektor Övrigt: Kursen är under utarbetande. Kursplan presenteras under höstterminen 2000.


Del 10101
Del 1

Poäng: 2.0 Betygskala: UG Undervisningens omfattning:


Del 20201
Del 2

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Undervisningens omfattning: