LASERFYSIKFAF073
Laser Physics

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: F4 Kursansvarig: Anne L´Huillier, anne.lhuillier@fysik.lth.se. Rekomenderade förkunskaper: deltagande i Fysik, SK, och Matematik, SK. Prestationsbedömning: Fyra laborationer med förberedelseuppgifter och rapport. Skriftlig tentamen inkluderande beräkningsuppgifter. Webbsida: http://kurslab-atom.fysik.lth.se/FLaserfysik/ Övrigt: tillkommer demonstrationer 4 tim.

Mål:
Kursen syftar till att lära ut de fysikaliska principerna för laserfysiken. Deltagarna ska lära känna några vanliga lasrar och kunna göra enkla justeringar och mätningar på olika lasrar. De ska även kunna beräkna villkoren för lasring samt utbredning av laserstrålar genom olika optiska komponenter.

Innehåll:
Växelverkan mellan strålning och materia. Absorption, stimulerad och spontan emission. Linjebreddningar. Optiska resonatorer. Gaussiska strålar. Strålmatris-formulering. Kontinuerlig laserverkan. Pulsade lasrar (Q-switching, modlåsning). Laserstrålars egenskaper (koherens, brillians). Förstärkning, genering av nya frekvenser med icke-linjära tekniker, pulskompression.

Laborationer: Helium-neonlasern, Diodlasern, Neodymlasern, Titansafirlasern.

Studiebesök: Lunds Högeffektlaserlaboratorium.

Litteratur:
Svelto, O: Principles of Lasers (Plenum Press).
Laborationsinstruktioner