SIGNALBEHANDLINGETT620
Signal Processing

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: IEH2 Kursansvarig: Magnus Nilsson, e-post: magnus.nilsson@hbg.lth.se Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Mål:
Kursen ger:
· Kunskap om tidskontinuerlig systemteori
· Kunskap om design och implementering av analoga filter
· Kunskap om sampling och rekonstruktion av analoga signaler
· Kunskap om tidsdiskret systemteori
· Kunskap om design och implementering av digitala filter.

Innehåll:
· Tidskontinuerlig systemteori, systemfumktion, impulssvar, faltningsintegral och frekvensfunktioner.
· Filterapproximationer, lågpass. Butterworth, Chebyshev och Cauer.
· Frekvenstransformationer, högpass, bandpass och bandspärr.
· Implementering av analoga filter. Aktiva RC-filter. Switchade C-filter.
· Förbehandling av analoga signaler. Sampling, A/D-D/A-omvandling. Rekonstruktion.
· Tidsdiskret systemteori, differensekvation, faltningssumma. Z-transform, Fouriertransform, DTF.
· Digitala FIR-filter, lineär fas, fönstermetoden. Parks-McClellan's metod.
· Digitala IIR-filter, bilineär transformation.
· Strukturer för realisering, direktform, kaskadform, parallellform.

Litteratur:
Ludeman, L.C. : Fundamentals of Digital Signal Processing (ISBN 0-471-61306-1).
Björkman, L.A.: Tidskontinuerlig Systemteori, Sammanfattning (Kompendium, 1996).
Björkman, L.A.: Design av Aktiva RC-filter (Kompendium, 1996).
Björkman, L.A.: Övningsuppgifter i Analog Signalbehandling (Kompendium, 1996).
Björkman, L:A.: Övningsuppgifter i Digital Signalbehandling (Kompendium, 1996).
Björkman, L.A.: Datorövningar i Signalbehandling (Kompendium, 1996).