TILLÄMPAD SIGNALBEHANDLINGETT300
Applied Signal Processing

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Valfri för: IEH3 Kursansvarig: Stefan Adolfsson, e-post: stefan.adolfsson@hbg.lth.se Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete.

Mål:
Kursen ger
· Kunskap om arkitekturen i en modern digital signalprocessor.
· Kunskap om utvecklingsmiljö för digitala signalprocessorer.
· Färdighet i användande av digitala signalprocessorer.
· Träning i algoritmiskt tänkande.

Innehåll:
· Föreläsning: Arkitekturen i en modern digital signalprocessor.
· Laboration: Utvecklingsverktyg. Assembler, länkare, simulator.
· Projekt: Varje projektgrupp om 1-2 elever inhämtar kunskap om någon tillämpning från kommunikationsteori eller signalbehandlingsteori, t.ex. digital filtrering, modem, decimering/interpolering, spektrumanalys, adaptiv filtrering, etc. som sedan implementeras med hjälp av en digital signalprocessor.

Litteratur:
Manualer från signalprocessortillverkare.