TELEKOMMUNIKATIONETS630
Communication Systems

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: IEH2, PVH3 Kursansvarig: Magnus Nilsson, e-post: magnus.nilsson@hbg.lth.se Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg erfordras godkända laborationer.

Mål:
Kursen ger kunskaper om grundläggande principer för
· Informationsöverföring, såsom analog och digital modulering samt digital kodning.
samt ger översiktliga kunskaper om
· Analoga och digitala radiosystem.
· Analoga och digitala TV-system.
· Digital mobiltelefoni.
· Det fasta telefonnätet.
· Fiberoptisk kommunikation.

Innehåll:
Grundläggande principer Källkodning, entropi, Huffmankoden, kanalkodning, blockkoder, felrättning och felupptäckt, BCH-koder, faltningskoder, Viterbialgoritmen, modulering, spektralegenskaper, brustålighet, exempel på moduleringsformer: AM, FM, PSK, DPSK, QAM, FSK, MSK, GMSK.
Radio Sändare och mottagare på blockschemanivå. Superheterodynprincipen. Pilottonstereo. RDS. Minicall. DAB. Antenner, matarledningar och länkbudget.
Television Svart/vit-TV oh färg-TV. TV-signalens utseende. TV-sändare och TV-mottagare på block-schemanivå. NICAM. Digital TV.
Mobiltelefoni Det digitala mobiltelefonsystemet GSM.
Telefonnätet Nätuppbyggnad, SDH-teknik.
Fiberoptisk kommunikation Ljusemitterande/detekterande komponenter. Optiska fibrer och kapacitetsbegränsande faktorer. Mätningar på optiska fibrer.

Litteratur:
Duck, M, Bishop, P & Read, R: Data Communications for Engineers, Addison Wesley Longman 1996, ISBN 0-201-42788-5.