INTERNETPROTOKOLLETS110
Internet Protocol

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: D4, E4 Kursansvarig: Lars Reneby Förkunskapskrav: Datorkommunikation Prestationsbedömning: Examination sker genom bedömning av projekt, laborationer och inlämningsuppgifter. Dessa moment ger betyget 3 eller 4. Erhålles betyget 4 vid detta förfarande kan högre betyg (5) erhållas genom muntlig tentamen. Webbsida: http://www.tts.lth.se Övrigt: Undervisningsformer: Föreläsningar, grupparbeten, laborationer och mindre projekt. Laborationerna utföres som regel vid tidpunkter som studenterna själva väljer.

Mål:
Kursens målsättning är att studenterna skall förstå de protokoll som är centrala i Internetsammanhang. Eftersom dessa respresenterar en rad generella protokollsaspekter, med exempel från olika nivåer, är målsättningen också att ge en generell, bred och inom vissa delar också djup kunskap inom området. Det är utan tvekan så att ingen enskild del inom utbildningen har ett så stort tillämpningsområde som just olika typer av protokoll.

Innehåll:
Inledningsvis sker ett fördjupat studium av grundläggande protokoll, i första hand TCP, IP och olika MAC-protokoll. Deras egenskaper, styrkor och svagheter, belyses genom laborativa moment. De protokoll som krävs för att ge Internet ökad kvalité och förmåga att möta realtidskrav studeras, främst RSVP (Resource ReserVation Protocol), RTP (Real Time Protocol), IP/IntServ, MPLS (Multi Protocol Label Switching), IP/DiffServ (Different Services). Genom dessa protokoll och med hjälp av olika applikationer ges god överblick av Internets framtida protokoll och protokollstruktur.
Vidare studeras:
Protokoll för radiobaserade miljöer.
IPv6 och de möjligheter som erbjuds relativt IPv4 (t ex mobile IP).
Multicast IP.
Internet routing.
Vissa kursmoment kommer att genomföras i samarbete med olika företag.