ANALOGTEKNIKETI601
Analog Electronic Circuits

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: IEH2 Kursansvarig: Anders Wikström, e-post. anders.wikstrom@hbg.lth.se Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.hbg.lth.se/utbild/el/kursplan.htm

Mål:
Kursen ger
· Kunskap om analoga elektronikkomponenter.
· Kunskap i analys och syntes av analoga system.
· Träning i användning av datorbaserade simuleringshjälpmedel.

Innehåll:
· Komponentkännedom: Resistorer. Kondensator. Dioder. Transistorer.
· Förstärkarteknik: Arbetspunkt. Signalmodeller. Inverterande och icke-inverterande förstärkarsteg. Differentialförstärkare. OP-förstärkarens egenskaper och kopplingar med OP-förstärkare. Simulering med PSpice.
· Frekvensberoende: Förstärkningens frekvensberoende hos enskilt förstärkarsteg, kaskadkopplade förstärkarsteg och OP-förstärkarkopplingar. Återkoppling och stabilitet. Oscillatorer. Simulering med PSpice.
· Effektteknik: Termiska effekter. Likriktare. Spänningsreglering. Effektförstärkare. Simulering med Pspice.
· Pulsteknik: RC-kretsar. Klippkretsar. Vippor. Schmitt-trigger. Simulering med PSpice.

Litteratur:
Mark N Horenstein: Microelectronic Circuits and Devices, Prentice Hall 2nd Edition, ISBN 0137013353.