RADIOELEKTRONIKETI321
Radio Electronics

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: IEH3 Kursansvarig: Göran Jönsson, e-post: Goran.Jonsson@tde.lth.se Förkunskapskrav: Godkänd kurs i Analogteknik (ETI601). Rekomenderade förkunskaper: Telekommunikation. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen på hela kursen samt godkända laborationer. Övrigt: Kursen är obligatorisk för IE3 inriktning telekommunikation och valfri för IE3 inriktning industriell automation.

Mål:
Kursen ger:
· Inblick i uppbyggnaden  av högfrekvenskretsar och radiosystem.
· Kunskap om komponenter och de viktigaste funktionsenheternas egenskaper.
· Träning i konstruktionsberäkningar för högfrekvenskretsar.

Innehåll:
· Resonanskretsar och impedanstransformering.
· ransmissionsledningar, mikrostrip och ledningsbaserade komponenter.
· Avstämda högfrekvensförstärkare.
· Oscillatorer.
· Blandare, modulering och demodulering.
· Mottagare för AM och FM.
· Mätteknik, spektrum- och nätverksanalyser.

Litteratur:
Young, Paul H: Electronic Communication Techniques, Charles E.
Merrill Publishing Co., Forth Edition 1999, ISBN: 0-13-779984-5.
Jönsson, Göran: Faktablad och laborationer i Radioelektronik,
inst. för Tillämpad Elektronik, Lunds Tekniska Högskola.