ELEKTRONIKKONSTRUKTIONETI300
Electronic Engineering

Poäng: 5.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: IEH3 Kursansvarig: Lärare vid LTH Ingenjörshögskolan Prestationsbedömning: Godkänd laborationskurs och projektarbete. Övrigt: Endast betygen godkänd och underkänd förekommer. Två obligatoriska studiebesök ingår.

Mål:
Kursen ger
· Kunskaper om konstruktion och uppbyggnad av elektroniska apparater.
· Ökad komponentkännedom.
· Kännedom om standarder och dokumentering.

Innehåll:
· Komponentkännedom.
· Förbindningsmetoder, CAD och kapslingstyper.
· Elektromagnetiska störningar, EMC och skärmning.
· Tjockfilms- och tunnfilmsteknik, hybrider.
· Strömförsörjning, spänningsaggregat och ackumulatorer.
· Kretskort, jordplansteknik och komponentplacering.
· Termisk konstruktion.
· Dokumentation, kvalitetssäkring, standarder.

Litteratur:
Kompendium.
Kompletterande stenciler.