GRUNDKURS I ELEKTRONIKETI115
Electronics

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: I1 Kursansvarig: Bertil Larsson Rekomenderade förkunskaper: Grundläggande kunskaper i fysik Prestationsbedömning: Godkända laborationer och skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.tde.lth.se/ugradcourses/grundel/kurs.html

Mål:
Kursen leder från fundamental elkretsteori baserad på gymnasiets ellära till analog och digital elektronik på en översiktlig nivå. Den ger en förståelse för förutsättningarna för elektronikindustrin, såväl beträffande tekniken som teknikens krav och möjligheter.

Innehåll:
Efter en genomgång av nödvändiga delar av elkretsteorin behandlas analog och digital elektronik på blocknivå. Analys av elektriska ekvivalentkretsar, generatorer, oscilloskop och andra instrument, operationsförstärkare och återkoppling, digitala kretsar för kombinatorik och sekvensnät, möjligheter och begränsningar.

Litteratur:
Storey, N: Electronics a Systems Approach, 2nd Ed., Addison-Wesley ISBN 0-201-17796-X.