RADIOELEKTRONIKETI032
Radio Electronics

Poäng: 6.0 Betygskala: TH Valfri för: E4 Kursansvarig: Lars Sundström. Förkunskapskrav: Analog elektronik (ETI 011) och Radio (ETI 031). Prestationsbedömning: tentamen (5 tim) och godkänd laborationskurs, ev även inlämningsuppgift. Slutbetyg erhålls då alla moment är godkända. Webbsida: http://www.tde.lth.se/ugradcourses/radioelekt/Radioelektronik_ETI_032.html

Mål:
Kursens mål är att ge grundläggande och bred kunskap om konstruktion och analys av högfrekvenselektronik primärt baserad på diskreta komponenter och hur denna skiljer sig från traditionell lågfrekvenselektronik. Denna kunskap efterfrågas allt mer då allt fler tillämpningar använder sig av trådlös kommunikation, t.ex. mobiltelefoni, radiobaserade multimediaterminaler och datornätverk, kortdistansradio för kommunikation mellan enheter anslutna till datorer osv. I alla dessa tillämpningar utgör radiodelen en mycket viktig komponent.

Innehåll:
Kursens tyngdpunkt ligger på metoder för analys och syntes av högfrekvenselektronik. Speciellt de radiobyggblock som behandlas i kursen Radio får här sitt innehåll i form av elektronik. Metoder för konstruktion av förstärkare, blandare, oscillatorer, filter m.fl. behandlas för frekvensområdet MHz till GHz. Transmissionsledningar är ett annat naturligt inslag då våglängden på signalerna ofta är i samma storleksordning som elektronikens dimensioner. Mätteknik med avancerade högfrekvensinstrument ingår också.

Litteratur:
Sundström, L., Börjeson, H. och Jönsson, G.: "Radio Electronics" samt kompletterande material.