ANTENNTEKNIKETE100
Antenna technology

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Valfri för: E3, F3 Kursansvarig: Adj.professor Anders Derneryd Rekomenderade förkunskaper: Elektromagnetisk fältteori Prestationsbedömning: Ett skriftlig prov. Webbsida: http://www.teorel.lth.se

Mål:

Syftet med kursen är att ge teknologen:

Innehåll:
Repetition av Maxwells fältekvationer och randvillkor. Antennparametrar, fundamentala samband, strålningsintegraler. Rundstrålande och direktiva antenner. Resonanta och icke-resonanta antennelement. Olika antenntyper såsom: trådantenner, mikrostripantenner, aperturantenner, gruppantenner inklusive diagramsyntes och reflektorantenner samt mätteknik.

Litteratur:
C A Balanis: Antenna theory: Analysis and design, andra upplagan