ELEKTROMAGNETISK VÅGUTBREDNINGETE071
Electromagnetic Wave Propagation

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Valfri för: E4, F4 Kursansvarig: prof Gerhard Kristensson, Gerhard.Kristensson@teorel.lth.se Rekomenderade förkunskaper: Elektromagnetisk fältteori för E eller F. Prestationsbedömning: För betyget 3 krävs slutförda och godkända projektarbeten. För högre betyg krävs enskild tentamen. Webbsida: http://www.teorel.lth.se/

Mål:
Syftet med kursen är att ge fördjupade kunskaper i de grundläggande principerna för elektromagnetisk vågutbredning i linjära kontinuerliga medier.

Innehåll:
Repetition av Maxwells fältekvationer och randvillkor. Konstitutiva relationer och olika modeller. Energisamband. Tidsharmoniska fält. Plana vågor, polarisation. Vågutbredning i komplexa material (isotropa, anisotropa, gyrotropa, bi-isotropa). Reflektion och transmission. Strålknippen och paraxiala approximationen. Vågutbredning i inhomogena material.

Litteratur:
Kristensson, G.: Elektromagnetisk vågutbredning, Studentlitteratur.