ELEKTRISKA DRIVSYSTEMEIE620
Electrical Drives

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: IEH3 Kursansvarig: Mats Lilja, e-post: mats.lilja@hbg.lth.se Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Webbsida: http://www.hbg.lth.se/utbild/el/kursplan.htm Övrigt: Kursen är obligatorisk för IE3 inriktning industriell automation och valfri för IE3 inriktning telekommunikation.

Mål:
Kursen ger
· Orientering om i industrin förekommande drivsystem
· Kunskap om elmaskiner med tonvikt på motordrift
· Kunskap om uppbyggnad och dimensionering av elektriska drivsystem

Innehåll:
Elmaskiner. Likströmsmaskiner, Synkronmotorer. Asynkronmotorer. Varvtalsreglering.
Strömriktare. Effekthalvledare och dess egenskaper. Tyristorströmriktare. Frekvensomriktare. Pulsbreddsmodulering.
Enkla drivsystem. Drivsystem med konataktorer. Mjukstartsutrustningar.
Varvtalsreglerade drivsystem. Likströmsmotor och tyristorströmriktare. Asynkronmotor och frekvensomriktare. Olika typer av varvtalsreglering.

Litteratur:
Utdelat material.