PROJEKT I INDUSTRIELL ELEKTROTEKNIK OCH AUTOMATIONEIE060
Project in Industrial Electrical Engineering and Automation

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: E3, M3 Kursansvarig: Mats Alaküla och Gustaf Olsson Rekomenderade förkunskaper: Elmaskinsystem(EIE010) eller motsvarande Prestationsbedömning: Godkänd projektuppgift ger betyget 3. Högre betyg kan ges efter värdering av projektarabetet. Webbsida: http://www.iea.lth.se Övrigt: Kursen kan komma att ges på engelska

Mål:
Att ge teknologerna tillfälle till specialstudier inom något/några av områdena kraftelektronik, elmaskinkonstruktion, elektriska drivsystem, kraftsystem eller automation.

Innehåll:
Teoristudier. Eventuell experimentell verifikation inom något av IEA's forskningsprojekt.

Litteratur:
Fastställs vid projektets start, beroende på projektets ämnesområde.