ELEKTRISK MÄTTEKNIKEEM620
Electrical Circuits

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Valfri för: IEH2 Kursansvarig: Rolf Björkman, e-post: rolf.bjorkman@hbg.lth.se Prestationsbedömning: Godkända laborationer och en skriftlig tentamen.

Mål:
Kursen ger:
· Kunskap om vanliga mätmetoder och mätinstrument.
· Träning i att planera och utföra mätningar samt bedöma och presentera resultatet.
· Träning i användning av ett datoriserat mätsystem.

Innehåll:
· Digitala och analoga instrument: Mätning av spänning, ström, frekvens, impedans, effekt och energi. Mättransformatorer. Mätnoggrannhet.
· Oscilloskop: Mätning av spänning, ström, frekvens, fasvinkel. Differensmätning, karakteristik, fördröjt svep. Prober. Minnesoscilloskop.
· Icke-elektriska storheter: Mätbryggor och mätgivare.
· Datorer i mätsystem: Systembussar. Seriekommunikation. GPIB. USB. Automatiska mätningar. Datorprogramvara till automatiska mätsystem.

Litteratur:
Carlsson, Johansson: Elektronisk mätteknik, Liber.
Utdelade stenciler.