MEKATRONIK/GIVARTEKNIKEEM610
Mechatronics

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: PRH2 Kursansvarig: Rolf Petersson, e-post: rolf.petersson@fysik.lth.se Prestationsbedömning: Obligatoriska inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen.

Mål:
Kursen ger insikt i mätning, styrning och reglering av industriella tillämpningar genom en integration av såväl mekaniska som digitala system, kunskap om mätgivare och hur signaler till och från omvärlden anpassa samt de problem som kan uppkomma vid hopkoppling av olika system.

Innehåll:
Processdatorsystemets delar, mätning, aktiviteter, styrsignaler, val och anpassning av givare och ställdon i ett datorsystem, elkällor och störningar.

Litteratur:
Meddelas senare.