DATORBASERADE MÄTSYSTEMEEM070
Computerised Measurement Systems

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Valfri för: E3, D4, F4 Kursansvarig: Tomas Jansson Förkunskapskrav: Mät- och instrumenteringsteknik för E och D eller Mätteknik för F. Prestationsbedömning: Godkända laborationer samt godkänd projektredovisning = betyg 3. Överbetyg kan erhållas vid tentamen (4 tim). Webbsida: http://www.elmat.lth.se/Utbildning/Datorbas-matsystem/datorbas-matsystem.html

OBS! Deltagarantalet är begränsat till 32 personer. Urvalsgrunder: 1. Antal poäng som uppnåtts i institutionens andra kurser. 2. Inriktningen av påbörjat examensarbete. 3. Antal poäng som återstår till examen.

Mål:
Syftet med kursen är att ge eleverna grundläggande kunskaper om uppbyggnad av moderna datorbaserade mätsystem. I kursen ges en översikt över instrumenteringsbussar samt tillgänglig hård- respektive mjukvara. Projektarbetet skall ge praktisk erfarenhet i att konstruera ett mätsystem baserat på de komponenter som gås igenom i kursen.

Innehåll:
Seriell och parallell kommunikation. IEEE-488 (GPIB), VXI. Fältbussar. Datainsamlingskort. Givaranpassning. Standardisering. Systemuppbyggnad. Mjukvara för mätsystemstyrning. LabWindows, LabView, HPVEE. Koppling till matematikmjukvara. Användargränssnitt.

Litteratur:
Kompendium med utdrag av manualer.