DATORTEKNIKEDT603
Computer Architecture

Poäng: 5.0 Betygskala: UG Obligatorisk för: IDH1, IEH1, PVH1 Kursansvarig: Rolf Björkman, e-post: rolf.bjorkman@hbg.lth.se, Lärare: Stefan Nyman, e-post: stefan.nyman@it.lth.se Prestationsbedömning: Godkänd laborationskurs. Övrigt: Endast betygen godkänd och underkänd förekommer.

Mål:
Kursen ger
· Kunskap om datorers konstruktion och funktion på registernivå.
· Kunskap i C-programmering för enchipsdatorer.
· Kunskap i programmeringsteknik för realtidstillämpningar.
· Träning i interface-teknik för enchipsdatorer.
· Träning i testning och felsökning med In-Circuit-Emulator.
· Orientering kring programmeringsteknik för enchipsdatorer.

Innehåll:
· Datormodellen: Datorns delar och funktion. CPU:n på registernivå.
· Assemblyprogrammering: Data- och instruktionsformat. Adresseringsmetoder. Instruktionsrepertoar. "Timing" och exekveringstid. Stack och subrutiner.
· Programutveckling i C: Problemstrukturering. Programkomponenter. Editering. Kompilering. Länkning. Testning med hjälp av högnivådebugger. Programmeringsteknik för inbyggda system.
· In- och utmatning: Parallella portar. Seriella portar. A/D-omvandling. D/A-omvandling.
· Avbrottssystem: Periodiskt avbrott. Prioritet mellan avbrott. Drivrutiner.
· Datorn som systemkomponent: Interface-teknik. Enkortsdatorer. Enchipsdatorer.
· Datorteknikens utveckling: Historik. Utvecklingstrender.

Litteratur:
Bilting & Skansholm: Vägen till C, Studentlitteratur 90.08, ISBN 9144267320.
Motorola: MC68HC11 E-series Technical Data.
Nyman, Stefan: Kompendium: Bygg och programmera med enchipsdator.
Handledning, Emulator EM-11.
Kompletterande föreläsningsanteckningar, övningar och laborationer.