KÄLLKODNINGEDI070
Source Coding

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Valfri för: D4, E4 Kursansvarig: Ben Smeets. Förkunskapskrav: Informationsteori. Prestationsbedömning: Tentamen (5 tim) är skriftlig och av problemlösningstyp. Webbsida: http://www.it.lth.se/sourcecoding

Mål:
Syftet med kursen är att ge ingående kunskaper om grundläggande principer och algoritmer för ett urval av moderna text- och bildkompressionsmetoder.

Innehåll:
Källkodning är ett viktigt led i många kommunikations- och datalagringssystem. Exempelvis används datakompression enligt Ziv-Lempel-Welchs algoritm regelbundet i datorsystem vid filöverföring. Även något så fundamentalt som kvantisering är källkodning och här används med framgång informationsteoretiska analyser. Vad är källkodning? Översikt och motivation. Informationsteoretiska aspekter. entropibegreppet, rate-distortion-funktionen, stationära ergodiska och Markov-källor, kontinuerliga källor. Fix-till-variabel-längd-kodning. Shannon-Fano- och Huffman-koder, prestanda. Variabel-till-fix-längd-kodning. Tunstallkod, effektiv algoritm, prestanda. Aritmetisk kodning. Elias' idé, metoder av Pasco och Rissanen. Universell kodning. Existens av universella koder. Ziv-Lempel-kodning. Context-Tree Weighting algoritmer. Kodning med distortion. kvantisering, prediktiv kodning, transformkodning (Karhunen-Loève-och Cosine-transform).

Litteratur:
Smeets, B.: Source Coding Techniques (kompendium, utges av institutionen).