DIGITALA PROJEKT, SKEDI022
Digital Systems, Project Laboratory, extended version

Poäng: 8.0 Betygskala: UG Valfri för: D4, E4 Kursansvarig: Bertil Lindvall. Förkunskapskrav: Digitalteknik och Datorteknik. Prestationsbedömning: endast betygsgraderna godkänd och underkänd förekommer. För betyget godkänd krävs: 1. Godkänd slutkonstruktion. 2. Skriftlig dokumentation av konstruktionen. 3. Muntlig redovisning. 4. Fullgjord opposition på annans arbete. Webbsida: http://www.it.lth.se/digproj Övrigt: Ges 1 gång per läsår, löper över 2 läsperioder

OBS! Begränsat deltagarantal, 16 platser. Urvalsgrund: Antal poäng som uppnåtts eller tillgodoräknats på programmet.

Innehåll:
Syftet med kursen är att illustrera industriellt utvecklingsarbete. Målet med projektuppgiften är en prototyp med för vidareutveckling nödvändig dokumentation. En förteckning med förslag till uppgifter kommer att finnas. Huvuddelen av kursen består i att konstruera, bygga och testa respektive konstruktion. Vid kursens början hålls några lektioner med genomgång av lämpliga konstruktionsuppgifter, samt allmänna praktiska råd. Därefter tilldelas varje grupp en arbetsplats med alla erforderliga verktyg och instrument, som fritt disponeras under hela kursen. Under kontorstid finns handledare tillgänglig för frågor och diskussion av uppkomna problem.

Litteratur:
Handböcker och komponentkataloger finns tillgängliga på institutionen.