OPERATIVSYSTEMEDA645
Operating Systems

Poäng: 4.0 Betygskala: TH Valfri för: PVH2 Kursansvarig: Universitetslektor Jonas Skeppstedt Förkunskapskrav: Obligatoriska momenten i EDA695 Realtidssystem fullgjorda. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För deltagande i tentamen fordras att laborationerna har fullgjorts. Webbsida: http://www.cs.lth.se

OBS! Kursen ges 2000/2001 både för IPV2 (lp4) och IPV3 (lp1+lp2). Därefter ges kursen bara för IPV2.

Mål:
Att ge kunskap om operativsystems inre organisation och funktion samt att ge förtrogenhet med viktiga begrepp och metoder för resurshantering i centraliserade och distribuerade operativsystem.

Innehåll:
Historik. Operativsystems uppbyggnad. Fördelning av CPU-tid. Minneshantering. Virtuellt minne. Sekundärminnen och filsystem. Distribuerade system. Säkerhet och skydd. Exempel på olika typer av operativsystem.

Litteratur:
Tanenbaum A S.: Modern Operating Systems. Prentice-Hall, 1992.
Kursmaterial som tillhandahålls vid institutionen.