DATABASEREDA635
Database Systems

Poäng: 5.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: MMH3 Kursansvarig: universitetslektor Bertil Ekdahl Prestationsbedömning: Inlämningsuppgifter.

Mål:

 • Ge kunskap om design och implementering av datasytem som innehåller relations- eller objektdatabaser.
 • Ge kunskap om teoretiska modeller för relations- och objektorienterade databaser.
 • Ge erfarenhet i användandet av moderna verktyg för design och implementering av databasstyrda applikationer.

  Innehåll:

 • Relationsdatabaser.
 • Teoretiska modeller för relationsdatabaser.
 • Frågespråket SQL (The Structured Query Language).
 • Logisk och fysisk beskrivning av databaser.
 • Prestandaoptimering av en databasstyrd tillämpning.
 • Steg i utvecklingen av en databasstyrd tillämpning.
 • Transaktioner, samtidighet och säkerhet i relationsdatabaser.
 • Objektorienterade databaser.
 • Design av objektorienterade databaser.

  Litteratur:
  Connolly T., Begg C., and Strachan A.: Database system. A Practical Approach to Design, Implementation, and Management. Addison-Wesley, 1999.