DISKRET MATEMATIKEDA605
Discrete Mathematics

Poäng: 3.0 Betygskala: TH Obligatorisk för: IDH1, PVH1 Kursansvarig: universitetslektor Bertil Ekdahl, e-post: bertil.ekdahl@cs.lth.se Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen

Mål:

 • Ge insikt i de teoretiska grunderna för datalogi.
 • Ge kunskaper om formulering och beskrivning av problem med hjälp av matematik och logik.
 • Ge färdighet i lösandet av matematiska och logiska problem.

  Innehåll:

 • Funktioner, relationer och mängder.
 • Permutationer och kombinationer.
 • Heltalsegenskaper.
 • Satslogik och predikatlogik.

  Litteratur:
  Fastställs senare.